top of page

Algemene voorwaarden

Heartmade Ceramics is een onderdeel van Atelier Nvg, met vestiging


Handelslei 54/1
2980 Zoersel
België


Zaakvoerder: Nancy van Gastel

Contact: hello@heartmade-ceramics.be
Ondernemingsnummer: BE 0739 956 283


1. Algemene bepalingen


Heartmade Ceramics is een eenmanszaak onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.


2. Verkoop van producten


Deze website bevat geen webshop met ingebouwde betalingsfunctionaliteiten. Via de website worden echter wel producten te koop aangeboden (vermelde prijzen zijn in euro inclusief BTW). Heartmade Ceramics levert in de Benelux.

 

De klant kan bij interesse contact opnemen via het contactformulier. Als de klant via e-mail beslist om het product aan te kopen zullen de verzendkosten (ten laste van de klant) afgesproken worden. Indien de klant instemt met de aankoop van een product en de verzendkosten dient het verschuldigde bedrag gestort te worden via bankoverschrijving. Vanaf dat de betaling ontvangen is zal het product opgestuurd worden via bpost . Heartmade Ceramics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering. De klant ontvangt een factuur van de aankoop.


3. Variatie en onderhoud van de producten.


De aangeboden en afgebeelde producten zijn allemaal handgemaakt ofwel op de draaischijf, ofwel opgebouwd. Bij seriewerk (verschillende bij elkaar horende stukken keramiek) is het onvermijdelijk dat er een kleine afwijking is op de vorm en de grootte tussen de verschillende stukken. Alle stukken worden op hoge temperatuur gebakken (1240°C). Het aangeboden gebruiksgoed is microgolfoven en vaatwasmachine bestendig. Handwas wordt echter wel aangeraden.


4. Bestellingen


U kan ook bestellingen plaatsen via het contactformulier. Afhankelijk van de lopende bestellingen tellen we 5-6 weken alvorens een bestelling klaar is. Dit kan variëren naargelang de aard van bestelling. Zodra de bestelling klaar is mag u een mail verwachten.


5. Levering


Indien aangekochte producten zichtbare tekortkomingen vertonen dienen deze onmiddellijk via email aan Heartmade Ceramics gemeld te worden dmv foto’s. Als de klant opdracht geeft om één of meerdere producten te leveren dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.


6. Herroepingsrecht


De klant heeft het recht om zich tot 14 kalenderdagen na een aankoop te bedenken zonder opgave van reden. De klant moet dit melden via e-mail aan Heartmade Ceramics vooraleer de termijn voor herroeping verstreken is. De klant dient de producten zo snel mogelijk na herroeping en niet later dan 14 kalenderdagen na herroeping terug te sturen in de originele verpakking. Heartmade Ceramics zal de aankoopkosten terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, op voorwaarde dat ze in goede staat afgeleverd worden.


7. Privacy


Heartmade Ceramics respecteert de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door Heartmade Ceramics en niet met derden gedeeld worden.

8. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Heartmade Ceramics om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

9. Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Heartmade Ceramics. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

10. Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

11. Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR- platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Meest recente aanpassing 27/11/2023

bottom of page